Innføring i medisin for ikke-medisinere - H12

Spørsmål #292

Et barn er skadet av stålfragmenter fra en klasebombe. Hvilken av disse billedmodalitetene må definitivt ikke brukes, av sikkerhetshensyn? / Et barn er skadd av stålfragment frå ein klasebombe. Kva for ein av disse bildemodalitetane må definitivt ikkje brukast, av sikkerheitsomsyn? / A child has been wounded by steel fragments from a cluster bomb. Which of these imaging methods should definitely not be used to locate the fragments in the body for safety reasons?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645