Innføring i medisin for ikke-medisinere - V09

Spørsmål #29

HIV infeksjon reduserer immuniteten fordi den angriper og ødelegger en viss type hvite blodlegemer. Hvilken gruppe hører de cellene til? / HIV infeksjon reduserer immuniteten fordi den angriper og øydelegg en viss type kvite blodlekam. Kva for gruppe høyrer dei cellene til? / HIV infection reduces immunity because it attacks and destroys a certain type white blood cells. Which group do those cells belong to?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645