Innføring i medisin for ikke-medisinere - H08

Spørsmål #201

Hvor er sanseorganet for hodets posisjon i rommet lokalisert? / Kor er sanseorganet for hodets statiske posisjon i rommet lokalisert? / Where are the sense organ for the static position of the head in space located?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645