Innføring i medisin for ikke-medisinere - V10

Spørsmål #149

Hvor er trykket høyest under ekspirasjon? / Kor er trykket høgast under ekspirasjon? / Where is the pressure highest during expiration?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/645