Innføring i medisin for ikke-medisinere - V08

Spørsmål #110

Hvordan virker antidiuretisk hormon (ADH)? / Korleis verker antidiuretisk hormon (ADH)? / What is the action of antidiuretic hormon (ADH)?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/641