Innføring i medisin for ikke-medisinere - V16

Spørsmål #1

Når aortaklaffen lukkes, høres et klikk, en hjertetone. Når omtrent høres denne i relasjon til EKG? / Når aortaklaffen blir lukka, kan ein høre eit klikk, ein hjartetone. Når omtrent kommer denne i relasjon til EKG? / When the Aortic valve closes, there is a click, a heart sound. When can this be heard in relation to the ECG?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/40