Innføring i medisin for ikke-medisinere - V11

Spørsmål #1

En pasient har en hematokrit på 0,45. Hva betyr det? / En pasient har en hematokrit på 0,45. Kva betyr det? / A patient has a hematocrit of 0.45. What does that mean?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/55