Innføring i medisin for ikke-medisinere - V10

Spørsmål #1

Membranproteiner er en viktig del av cellens overflatemembran. Hvilken av disse funksjonene er en membranproteinfunksjon? / Membranprotein er ein viktig del av overflatemembranen til cellene. Kva for ein av disse funksjonane er ein membranproteinfunksjon? / Membrane proteins are an important part of the cell surface membrane. Which of these functions is a membrane protein function?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/55