Innføring i medisin for ikke-medisinere - V09

Spørsmål #1

Hoveddelen av cellas DNA finnes i cellekjernen. Hvilke organeller har også DNA? / Hovuddelen av cellas DNA finnes i cellekjernen. Kva for organellar har og DNA? / The main part of the DNA in the cell is found in the nucleus. What other organelles do also contain DNA?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/55