Innføring i medisin for ikke-medisinere - H18

Spørsmål #1

Hvilke utsagn om tynntarmen er korrekte? / Kva for utsegn om tynntarmen er korrekte? / Which statements regarding the small intestine are correct? 1) Den er normalt ca 3-5 meter lang / Den er normalt ca 3-5 meter lang / It is normally about 3-5 meters long 2) Tynntarmen er forlengelsen av tykktarmen, og ender i rektum / Tynntarmen er forlenginga av tykktarmen, og endar i rektum / It is the continuation of the large intestine, and terminates in the rectum 3) Tynntarmen er sammensatt av tre deler: Tolvfingertarmen, Jejunum og Ileum / Tynntarmen er samansett av tre delar: Tolvfingertarmen, Jejunum og Ileum 4) Det meste av absorpsjon og fordøyelse foregår i tynntarmen / Det meste av absorpsjon og fordøying skjer i tynntarmen / Most of absorption and digestion takes place in the small intestine

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/4