Innføring i medisin for ikke-medisinere - H16

Spørsmål #1

Når i hjertesyklus åpnes mitralklaffen? / Når i hjartesyklus åpnar mitralklaffen seg? / When in the cardiac cycle does the mitral valve open?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/40