Innføring i medisin for ikke-medisinere - H15

Spørsmål #1

Når mitral-(bicuspidal-)klaffen lukkes, høres et klikk, en hjertetone. Når omtrent høres denne i relasjon til EKG? / Når mitral-(bicuspidal-)klaffen blir lukka, kan ein høre eit klikk, ein hjartetone. Når omtrent kommer denne i relasjon til EKG? / When the mitral (bicuspid)valve closes, there is a click, a heart sound. When can this be heard in relation to the ECG?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/40