Innføring i medisin for ikke-medisinere - H10

Spørsmål #1

Hva skjer med hjertets pumping i PQ-intervallet? / Kva skjer med hjertets pumping i PQ-intervallet? / What happens with the cardiac pumping during the PQ interval?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/55