Innføring i medisin for ikke-medisinere - H08

Spørsmål #1

Når en celle genererer et aksjonspotensial, skyldes det en rask økning av Na+ - konsentrasjonen intracellulært. Hvilken prosess forårsaker denne effekten? / Når ein celle genererer eit aksjonspotensial, skyldes det vi en rask auke av Na+ - konsentrasjonen intracellulært. Kva for prosess forårsakar denne effekten? / When a cell generates an action potential, this is due to a rapid increase in intracellular Na+. What process causes this effect?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/55