Helsepsykologi og helsefremming - H13

Spørsmål #152

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet ca. 72 milliarder kroner per år, noe som er mer enn driftskostnadene totalt for forsvaret. Den største delen av kostnadene er såkalte indirekte kostnader. Hva skulle gi den beste helsefremmende effekten for å få ned disse kostnadene?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288