Helsepsykologi og helsefremming - Diverse

Spørsmål #108

Hvilken vei var det vanlig å tenke seg årsak og virkning når det gjaldt psykisk-fysiske problemer, symptomer og sykdommer i romertiden?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288