Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #1

Hvilket av utsagnene er mest riktig? I 1980 definerte helsepsykologen Matarazzo helsepsykologi som:

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/50