Helsepsykologi og helsefremming - H12

Spørsmål #24

Hva mente Antonovsky med begrepet «Sence of Coherence»?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288