Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #227

Hva er det norske ordet som best tilsvarer det engelske begrepet empowerment

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/238