Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #216

George Stone (1987) mener at de ulike helsedefinisjonene grovt sett faller innenfor to kategorier. Hvilke?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288