Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #215

Studier som undersøkte effekten av kognitiv atferdsterapi (psykologisk behandling) hos personer med leddgikt, sammenlignet med de som ikke fikk kognitiv atferdsterapi (Astin, 2002), viste at:

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/238