Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #214

Ifølge Friedman og kollegaer, hva kjennetegner personer som lever lenge?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288