Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #212

Hva mente filosofen og psykologen William James (1842-1910) med at vi var på sporet av en slags «matematisk verdensformel»?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288