Helsepsykologi og helsefremming - H17

Spørsmål #207

Albert Banduras (1969, 1977) sosial-kognitive teori skiller seg ut fra klassisk behaviorisme på flere områder. Hvilken påstand stemmer IKKE?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288