Helsepsykologi og helsefremming - H13

Spørsmål #146

I 2003 truet ”noen” WHO (verdens helseorganisasjon) med å oppfordre den amerikanske kongressen til å trekke tilbake sin støtte til WHO på 406 millioner. Trusselen kom på bakgrunn av en rapport. Hva handlet rapporten om?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288