Helsepsykologi og helsefremming - Diverse

Spørsmål #115

Hva er i følge Homes og Rahe’s forskning den mest stressende livshendelse?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/238