Helsepsykologi og helsefremming - Diverse

Spørsmål #112

KAP-modellen er en viden brukt helseatferdmodell. K står for knowledge, A for attitude og P for pratice (kunnskap, holdning og atferd). Hva har vært den vanligste kritikken mot denne modellens gangbarhet?

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/288