Helsepsykologi og helsefremming - V09

Spørsmål #30

Et måleinstrument med høy reliabilitet er:

Funnet en feil? Rediger spørsmålet

-
Poeng: 0/0 (0%)
Combo: 0
Spørsmål: 0/30